Doldurýan maşyn

 • Awtomatiki witamin tozy doldurýan maşyn

  Awtomatiki witamin tozy doldurýan maşyn

  Bu Maşyn, önümçilik liniýasynyň talaplaryny doldurmagyň doly, tygşytly çözgüdi.tozany we granulary ölçäp we dolduryp biler.Doldurmak kellesini, berk, durnukly çarçuwanyň düýbüne oturdylan garaşsyz motorly zynjyr konweýerinden we konteýnerleri ygtybarly doldurmak we ýerleşdirmek, zerur mukdarda önüm paýlamak, soňra doldurylan gaplary çalt başga ýere geçirmek üçin ähli zerur enjamlardan ybarat setiriňizdäki enjamlar (mysal üçin, kapperler, bellikler we ş.m.), süýt tozy, albumen tozy, derman önümleri, ýakymly ysly içgiler, ak şeker, dekstroza, kofe, oba hojalygy pestisidleri ýaly suwuk ýa-da pes suwuklyk materiallaryna has laýyk gelýär. , granular goşundy we ş.m.

 • Awtomat süýt tozy maşyny dolduryp biler

  Awtomat süýt tozy maşyny dolduryp biler

  Bu seriýaly süýt poroşokyny dolduryp bilýän maşyn, köne öwrüm plastinkasyny iýmitlendirmek üçin bir tarapa ýasaýan täze dizaýn.Bir setirde goşa güýçlendiriji doldurgyçlar we dörän iýmitlendiriş ulgamy ýokary takyklygy saklap biler we aýlanýan stoluň ýadaw arassalanmagyny alyp biler.Takyk agram we doldurma işini edip biler, şeýle hem beýleki maşynlar bilen birleşip, gaplap bilýän önümçilik liniýasyny gurup biler.

  Süýt poroşokyny doldurmak, poroşok süýdüni doldurmak, süýt tozy doldurmak, formula süýt tozy doldurmak, albumen tozy doldurmak, belok tozy doldurmak, nahar çalşylýan tozany doldurmak, kohl doldurmak, ýalpyldawuk poroşok doldurmak, burç tozy doldurmak, kaýen burç tozy doldurmak üçin amatlydyr. , tüwi tozy doldurmak, un doldurmak, soýa süýdüni doldurmak, kofe tozy doldurmak, derman tozy doldurmak, dermanhana tozy doldurmak, goşmaça poroşok doldurmak, düýp poroşok doldurmak, ysly poroşok doldurmak, tagamly poroşok doldurmak we ş.m.

 • Awtomatiki iýmitleniş tozy maşyny dolduryp biler

  Awtomatiki iýmitleniş tozy maşyny dolduryp biler

  Bu yzygiderli iýmitleniş tozy, doldurma maşyny ölçemek, saklamak we çüýşäni doldurmak we ş.m. işlerini edip biler, beýleki degişli maşynlar bilen çüýşäni doldurmagyň ähli işini düzüp biler.

  Süýt poroşokyny doldurmak, poroşok süýdüni doldurmak, süýt tozy doldurmak, formula süýt tozy doldurmak, albumen tozy doldurmak, belok tozy doldurmak, nahar çalşylýan tozany doldurmak, kohl doldurmak, ýalpyldawuk poroşok doldurmak, burç tozy doldurmak, kaýen burç tozy doldurmak üçin amatlydyr. , tüwi tozy doldurmak, un doldurmak, soýa süýdüni doldurmak, kofe tozy doldurmak, derman tozy doldurmak, dermanhana tozy doldurmak, goşmaça poroşok doldurmak, düýp poroşok doldurmak, ysly poroşok doldurmak, tagamly poroşok doldurmak we ş.m.

 • Awtomat tozan süýt doldurýan maşyn

  Awtomat tozan süýt doldurýan maşyn

  Bu poroşok süýt doldurýan maşyn, önümçilik liniýasynyň talaplaryna doly, tygşytly çözgütdir.tozany we granulary ölçäp we dolduryp biler.Güýçli, durnukly çarçuwanyň düýbünde oturdylan özbaşdak motorly zynjyr konweýerinden we doldurmak üçin konteýnerleri ygtybarly herekete getirmek we zerur bolan önümi paýlamak, soňra doldurylan gaplary çalt herekete getirmek üçin ähli zerur enjamlardan ybarat. setiriňizdäki beýleki enjamlara (meselem, kapperler, bellikler we ş.m.) uzakda.Süýt poroşokyny doldurmak, poroşok süýdüni doldurmak, süýt tozy doldurmak, formula süýt tozy doldurmak, albumen tozy doldurmak, belok tozy doldurmak, nahar çalşylýan tozany doldurmak, kohl doldurmak, ýalpyldawuk poroşok doldurmak, burç tozy doldurmak, kaýen burç tozy doldurmak üçin amatlydyr. , tüwi tozy doldurmak, un doldurmak, soýa süýdüni doldurmak, kofe tozy doldurmak, derman tozy doldurmak, dermanhana tozy doldurmak, goşmaça poroşok doldurmak, düýp poroşok doldurmak, ysly poroşok doldurmak, tagamly poroşok doldurmak we ş.m.