Aýratyn önümler

Süýt |Derman önümleri |Goşmaça iýmit

Biz hakda

Maýa goýumlaryny has ýönekeýleşdiriň!

Azyk gaplaýyş pudagynda dizaýn, önümçilik we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän giňişleýin kärhana “Hebei Shipu Machinery Technology Co., Ltd.”, süýt tozy, derman, saglygy goraýyş önümleri, ýakymly önümler, çaga iýmiti, müşderiler üçin bir gezeklik hyzmaty bermäge bagyşlanýar. margarin, kosmetika, himiýa senagaty we beýleki pudaklar.

Köpräk oka
 • “Fonterra” kompaniýasynda-2018 liniýasynyň emele gelmegi
 • VFFS gaplaýyş maşynynyň işe girizilmegi
 • Süýt tozy Sachet gaplaýyş maşynynyň işe girizilmegi

HABARLAR

 • “Fonterra” kompaniýasynda-2018 liniýasynyň emele gelmegi

  Dört hünärli tehnik, Fonterra kompaniýasynda galyndylaryň üýtgemegi we ýerli tälim almak üçin iberilýär.Kanal emele getiriji liniýa guruldy we 2016-njy ýyldan başlap önümçilige başlady, önümçilik maksatnamasyna görä, dört zawody müşderi zawodyna iberýäris ...
 • VFFS gaplaýyş maşynynyň işe girizilmegi

  Üç hünärmen tehnik Efiopiýadaky köne müşderimiz üçin gysgaldylan zawod toplumyny işe girizmek we ýerli okuw üçin iberilýär, şol sanda gysgaltma zawody, galaýy çyzyk emele getirip biler, liniýa dolduryp biler, bukja gaplaýyş maşynyny gysgaldyp we ş.m.
 • Süýt tozy Sachet gaplaýyş maşynynyň işe girizilmegi

  Süýt poroşok paket gaplaýyş maşynynyň (dört zolakly) tamamlanan toplumy 2017-nji ýylda müşderimiziň zawodynda üstünlikli gurnalyp, synagdan geçirilýär, gaplamanyň umumy tizligi 360 paket / min.25g / paket esasynda.Süýt tozy halta paketini işe girizmek ...

hyzmatdaş hyzmatdaş

 • Müşderi01
 • Müşderi02
 • Müşderi03
 • Müşderi04
 • Müşderi05
 • Müşderi06
 • Müşderi07
 • Müşderi08
 • Müşderi09
 • Müşderi10
 • Müşderi11
 • Müşderi12
 • Müşderi13
 • Müşderi14
 • Müşderi15
 • Müşderi16
 • Müşderi17
 • Müşderi18
 • Müşderi19
 • Müşderi20
 • Müşderi21
 • Müşderi22
 • Müşderi23
 • Müşderi24
 • Müşderi25
 • Müşderi26
 • Müşderi27
 • Müşderi28
 • Müşderi29
 • Müşderi30
 • marka23
 • Müşderi32
 • Müşderi33
 • Müşderi34
 • Müşderi35
 • Müşderi36
 • Müşderi37
 • Müşderi38
 • Müşderi 39